O nas

mgr Marta Jarosz – psycholog ,absolwentka Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UJ atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest członkiem Sekcji Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada uprawnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej, grupowej oraz rodzinnej. W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich pacjentów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną zarówno indywidualnie jak i grupowo u superwizorów PTP.

Posiada dziesięcioletnią praktykę w pracy. Przez kilka lat zajmowała się diagnozą i leczeniem osób niepełnosprawnych umysłowo oraz  wspieraniem ich rodzin w trudach wychowawczych.
W pracy kieruje się zasadami Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty PTP. Gwarantuje dyskrecję i profesjonalizm.

Agnieszka Szotek – psycholog, terapeuta zajęciowy, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. J.Tischnera na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Obecnie w trakcie studiów z psychoterapii w Medycznym Centrum Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, przygotowujących do uzyskania certyfikatu PTP. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi jak i osobami starszymi. Każdy traktowany jest indywidualnie. Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując z dziećmi cierpiącymi z powodu autyzmu, upośledzonymi umysłowo, ale także wyrównującymi deficyty rozwojowe dzięki zajęciom terapeutycznym w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W swojej pracy stosuje i łączy metody tradycyjne (terapia w nurcie psychodynamicznym) i nowatorskie (kinezjologia edukacyjna – Brain Gym, Metoda Dobrego Startu), nie stroni od metod terapii krótkoterminowej. Służy pomocą i poradą rodzicom, aby lepiej mogli zrozumieć świat dziecka. W terapii dorosłych kieruje się zasadą – po pierwsze człowiek. Wychodzi z założenia, ze każdy posiada potencjał, który czasem trzeba pomóc odkryć by następnie móc go rozwijać. W tym celu uczestniczy i organizuje zajęcia i warsztaty rozwijające kreatywność, ale także pozwalające odkryć i umocnić własną wartość. Jej ulubiona myśl: albo znajdę drogę albo ją zbuduję.

Maria Suchodolska-Wójcicka- psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z zakresu psychoterapii przy Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Studium Terapii Rodzin w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii oraz szkolenie „Psychoterapia i poradnictwo” organizowane przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji u doświadczonego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Wykonuje także diagnozę psychologiczną w celach orzeczniczych oraz diagnozę neuropsychologiczną.