„Zwykle pytam (rodziny): Czy jesteście pewni, że nie ma innych alternatyw? Jesteście bardziej złożonym systemem niż  myślicie. Istnieje nadzieja, że są różne zasoby, którymi dotąd nie posługiwaliście się”
S. Minuchin, M. Nichols

„Siła leży jedynie w zasadach gry, które nie mogą być zmienione przez ludzi w nią uwikłanych”
M. Selvini-Palazzoli